Chính sách bảo mật

Motgame88 tôn trọng sự riêng tư của tất cả NGƯỜI DÙNG và cam kết bảo vệ sự riêng tư này theo chính sách bảo mật này.

Chính sách Bảo mật này giải thích việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân (của bạn) được thu thập trong hoạt động của bạn trên trang web.

Cam kết bảo mật

MG188 KHÔNG thu thập, lưu trữ hay sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào như: Tên, tuổi, giới tính, số tài khoản ngân hàng… của người dùng khi truy cập vào trang web này.

MG188 có ​​thể lưu trữ thông tin về hành vi (địa chỉ IP và Cookies) của người dùng để sử dụng vào việc tối ưu hóa nội dung và trải nghiệm duyệt web

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. MG188 không giám sát hoặc kiểm soát nội dung của các trang web này cũng như việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở đó. MG188 không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về thông tin có trên trang web đó và khuyến nghị bạn xem lại chính sách bảo mật cá nhân của mỗi trang web.

Cookies

Chúng tôi sẽ lưu trữ Cookies của thiết bị của bạn. Điều này sẽ không xâm phạm bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chỉ nhằm mục đích tăng trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Những thay đổi đối với chính sách này

MG188 có ​​thể cập nhật chính sách bảo mật này. Mọi thay đổi sẽ được đăng lên trang web này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem xét chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thông tin liên hệ

Đối với các câu hỏi về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi.